Jednoduchý prístup k platbe za kliknutie por Stefano Calicchio

Jednoduchý prístup k platbe za kliknutie Stefano Calicchio

Bajar Jednoduchý prístup k platbe za kliknutie por el autor:

Stefano Calicchio

¿Quiéres leer online o descargar Jednoduchý prístup k platbe za kliknutie pdf completo? Aquí puedes hacerlo.

Te contamos un poco sobre el libro:

Cieľom tejto knihy je poskytn&uacute;ť jednoduch&eacute;, praktick&eacute; a &uacute;činn&eacute; odpovede na hlavn&eacute; ot&aacute;zky t&yacute;kaj&uacute;ce sa vytvorenia dobre vypracovan&eacute;ho pl&aacute;nu PPC (pay per click) a mechanizmov jeho fungovania.&nbsp;<br /><br />Cieľ: umožniť čitateľovi dobre pochopiť dan&uacute; problematiku pomocou textu, ktor&yacute; je dostatočne kr&aacute;tky na to, aby mohol doč&iacute;tať s využit&iacute;m mnoh&yacute;ch chv&iacute;ľ čakania a zdržiavania počas dňa.<br />Medzi t&eacute;mami, ktor&eacute; s&uacute; v ňom zahrnut&eacute;, n&aacute;jdete<br /><br />- čo je to platba za kliknutie a ako sa vytv&aacute;ra;<br />- ako spr&aacute;vne organizovať svoju činnosť v oblasti PPC;<br />- ak&eacute; s&uacute; kľ&uacute;čov&eacute; body, ktor&eacute; treba využiť na dosiahnutie dobr&yacute;ch v&yacute;sledkov tejto reklamnej strat&eacute;gie;<br />- ako vytvoriť vstupn&uacute; str&aacute;nku, ktor&aacute; maxim&aacute;lne využije prijat&eacute; n&aacute;v&scaron;tevy;<br />- ako najlep&scaron;ie spravovať akt&iacute;vne kampane;<br />- ako premeniť kľ&uacute;čov&eacute; slov&aacute; na z&aacute;kazn&iacute;kov;<br />- a nakoniec, ak&yacute;ch ch&yacute;b by ste sa mali vyvarovať pri použ&iacute;van&iacute; platenej digit&aacute;lnej reklamy.<br /><br />V tejto pr&iacute;ručke n&aacute;jdete v&scaron;etky inform&aacute;cie, ktor&eacute; potrebujete, aby ste pochopili, ako funguje platba za kliknutie vo vyhľad&aacute;vačoch a soci&aacute;lnych sieťach, ak&uacute; pr&aacute;cu zvyčajne vykon&aacute;va odborn&iacute;k na platen&uacute; online reklamu a ako dlho trv&aacute;, k&yacute;m sa dosiahnu požadovan&eacute; v&yacute;sledky.&nbsp;<br /><br />To v&scaron;etko je obsiahnut&eacute; v 7-slovnom programe, ktor&yacute; m&aacute; čitateľovi umožniť r&yacute;chlo z&iacute;skať dobr&uacute; &uacute;roveň kompetenci&iacute; v tejto oblasti, a tak byť schopn&yacute; viesť efekt&iacute;vne rozhovory s dod&aacute;vateľmi, kolegami a nadriaden&yacute;mi.&nbsp;<br />&nbsp;

Datos del pdf
Stefano Calicchio 2021
ISBN: 9791220849371
Idioma: Español
Formatos: epub PDF, disponible para Windows, Android, iOS y más

Ver otros Libros de Economía y Negocios

Etiquetas relacionadas al libro:
Jednoduchý prístup k platbe za kliknutie descargar pdf gratis, Jednoduchý prístup k platbe za kliknutie epub completo, Jednoduchý prístup k platbe za kliknutie en pdf en español sin registro

Información del fichero:

  • Cantidad de descargas: 599
  • Tamaño del fichero: 884KB
  • Cantidad de lecturas: 1291

¿CÓMO DESCARGAR ESTE LIBRO?

1. 📕Registrate gratis AQUÍ por 1 mes

2. 📕Antes que termine el mes, CANCELA la membresia

3. 📕Disfruta de todos los libros y contenidos que necesites

Registrate AQUÍ