Jednoduchý prístup k podnikateľskému plánu por Stefano Calicchio

Jednoduchý prístup k podnikateľskému plánu Stefano Calicchio

Bajar Jednoduchý prístup k podnikateľskému plánu por el autor:

Stefano Calicchio

¿Quiéres leer online o descargar Jednoduchý prístup k podnikateľskému plánu pdf completo? Aquí puedes hacerlo.

Te contamos un poco sobre el libro:

Ako si zorganizovať firmu? Ak&eacute; anal&yacute;zy trhu s&uacute; nevyhnutn&eacute; na pl&aacute;novanie jej otvorenia? Ako zvl&aacute;dnete finančn&eacute; a organizačn&eacute; probl&eacute;my pri zakladan&iacute; novej spoločnosti? V tejto knihe je zhromažden&eacute; know-how potrebn&eacute; na rie&scaron;enie uveden&yacute;ch ot&aacute;zok a na vytvorenie užitočn&yacute;ch rie&scaron;en&iacute;, ktor&eacute; v&aacute;m pom&ocirc;žu z&iacute;skať čo najviac z v&aacute;&scaron;ho zač&iacute;naj&uacute;ceho podniku.&nbsp;<br /><br />Keď sa rozhodnete otvoriť nov&yacute; podnik, nestač&iacute; len vedieť, čo chcete dosiahnuť. Mus&iacute;te mať aj pl&aacute;n, ako to dosiahnuť. V tejto pr&iacute;ručke sa dozviete, ako vytvoriť dobre funguj&uacute;ci podnikateľsk&yacute; pl&aacute;n, ktor&yacute; je nevyhnutn&yacute;m n&aacute;strojom na začatie a riadenie akejkoľvek činnosti zameranej na p&ocirc;sobenie na dne&scaron;n&yacute;ch hyperkonkurenčn&yacute;ch trhoch.<br /><br />Teraz jednoduch&yacute;m a pr&iacute;stupn&yacute;m sp&ocirc;sobom objavte užitočn&eacute; vedomosti na organiz&aacute;ciu, pl&aacute;novanie a nap&iacute;sanie dobr&eacute;ho podnikateľsk&eacute;ho pl&aacute;nu. V&scaron;etky inform&aacute;cie s&uacute; pon&uacute;kan&eacute; jednoduch&yacute;m a pr&iacute;stupn&yacute;m sp&ocirc;sobom, čo v&aacute;m umožn&iacute; r&yacute;chlo si osvojiť z&aacute;klady tejto problematiky. Prestaňte str&aacute;cať čas s tis&iacute;ckami str&aacute;n teoretick&yacute;ch textov a konečne si vychutnajte knihu, ktor&aacute; v&aacute;m poskytne to, čo hľad&aacute;te, za bezkonkurenčn&uacute; cenu.

[su_box title=»Datos del pdf» box_color=»#294149″ radius=»1″]
Stefano Calicchio 2021
ISBN: 9791220847094
Idioma: Español
Formatos: epub PDF, disponible para Windows, Android, iOS y más
[/su_box]

Ver otros Libros de Economía y Negocios

Etiquetas relacionadas al libro:
Jednoduchý prístup k podnikateľskému plánu descargar pdf gratis, Jednoduchý prístup k podnikateľskému plánu epub completo, Jednoduchý prístup k podnikateľskému plánu en pdf en español sin registro

Información del fichero:

  • Cantidad de descargas: 990
  • Tamaño del fichero: 668KB
  • Cantidad de lecturas: 1429