MARKETINGOVÝ PLÁN V 4 KROKOCH. Stratégie a kľúčové body na vytvorenie marketingových plánov, ktoré fungujú por Stefano Calicchio

MARKETINGOVÝ PLÁN V 4 KROKOCH. Stratégie a kľúčové body na vytvorenie marketingových plánov, ktoré fungujú Stefano Calicchio

Bajar MARKETINGOVÝ PLÁN V 4 KROKOCH. Stratégie a kľúčové body na vytvorenie marketingových plánov, ktoré fungujú por el autor:

Stefano Calicchio

¿Quiéres leer online o descargar MARKETINGOVÝ PLÁN V 4 KROKOCH. Stratégie a kľúčové body na vytvorenie marketingových plánov, ktoré fungujú pdf completo? Aquí puedes hacerlo.

Te contamos un poco sobre el libro:

Čo je marketingov&yacute; pl&aacute;n a ako funguje? Komu vlastne sl&uacute;ži a ako m&ocirc;že pom&ocirc;cť odborn&iacute;kovi alebo spoločnosti z&iacute;skať v&yacute;hodu oproti konkurencii? Ako m&ocirc;že ovplyvniť rozvoj podniku?&nbsp;<br /><br />V tejto pr&iacute;ručke n&aacute;jdete jednoduch&eacute;, jasn&eacute; a komplexn&eacute; vysvetlenie, ako spr&aacute;vne vypracovať marketingov&yacute; pl&aacute;n a ak&eacute; s&uacute; najlep&scaron;ie postupy, ktor&eacute; s&uacute; dnes k dispoz&iacute;cii na vynikaj&uacute;ce splnenie tejto &uacute;lohy. Kniha vedie čitateľa za ruku a sprev&aacute;dza ho &scaron;tyrmi postupn&yacute;mi krokmi, ktor&eacute; vyzdvihuj&uacute; kľ&uacute;čov&eacute; body tejto t&eacute;my:<br /><br />- Čo je marketingov&yacute; pl&aacute;n a ako funguje;<br />- ako nap&iacute;sať &uacute;činn&yacute; marketingov&yacute; pl&aacute;n;<br />- ako zostaviť &uacute;spe&scaron;n&yacute; marketingov&yacute; pl&aacute;n;<br />- ak&eacute; s&uacute; najlep&scaron;ie postupy, najčastej&scaron;ie chyby a naj&uacute;činnej&scaron;ie n&aacute;stroje na meranie v&yacute;sledkov.<br /><br />Zostavenie &uacute;spe&scaron;n&eacute;ho marketingov&eacute;ho pl&aacute;nu sa m&ocirc;že stať dostupn&yacute;m podnikan&iacute;m pre každ&eacute;ho, ale len ak viete, ako na to. Prestaňte str&aacute;cať čas za tis&iacute;ckami str&aacute;n teoretick&yacute;ch pr&iacute;ručiek a objavte to, čo je skutočne d&ocirc;ležit&eacute;, pomocou jednoduch&eacute;ho, podnetn&eacute;ho a okamžit&eacute;ho č&iacute;tania.

Datos del pdf
Stefano Calicchio 2021
ISBN: 9791220849852
Idioma: Español
Formatos: epub PDF, disponible para Windows, Android, iOS y más

Ver otros Libros de Economía y Negocios

Etiquetas relacionadas al libro:
MARKETINGOVÝ PLÁN V 4 KROKOCH. Stratégie a kľúčové body na vytvorenie marketingových plánov, ktoré fungujú descargar pdf gratis, MARKETINGOVÝ PLÁN V 4 KROKOCH. Stratégie a kľúčové body na vytvorenie marketingových plánov, ktoré fungujú epub completo, MARKETINGOVÝ PLÁN V 4 KROKOCH. Stratégie a kľúčové body na vytvorenie marketingových plánov, ktoré fungujú en pdf en español sin registro

Información del fichero:

  • Cantidad de descargas: 965
  • Tamaño del fichero: 858KB
  • Cantidad de lecturas: 1777

¿Cómo descargar este y todos los libros del sitio?

  1. 📕Registrate gratis AQUÍ por 1 mes
  2. 📕Antes que termine el mes, CANCELA la membresia
  3. 📕Disfruta de todos los libros y contenidos que necesites
Registrate aquí